Новини

Седмица на моето училище

В периода от 26.02.2024 г. до 01.03.2024 г. ще се проведе инициативата "Седмица на моето училище", която е насочена към приобщаване на родителите и на местните общности към училищния живот и към образоваността като ценност. Повече информация за инициативата може да получите от класните ръководители по паралелки.

Научи повече