ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЩЕ ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ПО ПРОФЕСИЯ  "ЕЛЕКТРОТЕХНИК" 

СПЕЦИАЛНОСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРТИ"