График на дейностите за прием след завършено основно образование за учебната 2023-2024 г.

График на дейностите за прием след завършено основно образование за учебната 2023-2024 г.

График на дейностите за прием след завършено основно образование за учебната 2023-2024 г.