Обществен съвет

Обща информация

Състав на обществения съвет

1. Валентина Кирилова - родител

2. Валери Стояновски - родител

3. Росица Божилова - родител

4. Антоанета Пейчева - финансиращ орган

5. инж. Мария Христова - работодатели