Паралелки

Възобновяеми енергийни източници

Възобновяеми енергийни източници

През курса на обучение заедно с общообразователните предмети се изучават и електротехника, електроника, техническа механика, материалознание, геотермални и соларни съоръжения, експлоатация на съоръжения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ и др. Техникът на енергийни съоръжения и инсталации изпълнява задачи по контрол и управление на технически съоръжения и по техническа безопасност на производствени процеси. Участва при тестване на съоръжения, инсталации и мрежи и въвеждането им в експлоатация. В училището е изградена Соларна лаборатория, Лаборатория по електрически измервания и Лаборатория по електрически машини и апарати. Завършването на тази специалност дава много възможности за по-нататъшна реализация – възможност за кандидатстване във всяко висше учебно заведение или работа в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества и предприятия. В следващите години се очаква огромно търсене на такива специалисти, имайки предвид политиките на държавата за опазване на околната среда и преминаване към “зелена енергия”.

Научи повече
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Дневна форма на обучение. Прием - след завършено основно образование.

Научи повече
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА - СФО

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА - СФО

Обучават се ученици по професия Електротехник специалност Електроенергетика

Научи повече