История на училището

История на училището

ИСТОРИЯ:

          Професионална гимназия гр. Бобов дол е училище с 65 годишна  история, пряк наследник на Техникум по минна промишленост и единственото професионално училище в община Бобов дол.

          През 1953 год. в с. Бобов дол е разкрита Школа за трудови резерви. През 1954 в Дупнишкия механо-техникум са разкрити специалности „Минна електромеханика” и „Разработка на полезни изкопаеми”, за удовлетворяване на нуждите на мини Бобов дол от квалифицирани работници и минни техници.

През 1962 год. се обединяват в Техникум по минна промишленост с база в  Бобов дол. Училището е дало образование и квалификация на повече от 4000 ученици.

През 2003 год., в която бе честван половинвековния юбилей, Техникум по минна промишленост е преобразуван в Професионална гимназия.

В настояще време в Професионална гимназия гр. Бобов дол се обучават  ученици по професия „Електротехник”, специалност „Електроенергетика”