ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

 

  ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ          
                     
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ К Л А С О В Е всичко
учебни
часове
ІХ-ХІІ клас
ІХ Х ХІ ХІІ
УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ
18 18 18 18 18 18 18 13
СЕДМИЧЕН БРОЙ НА ЧАСОВЕТЕ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)                  
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА                  
  Български език и литература 54    3 54   3 54    3 54   3 54   3 54   3 54   3 39  3 417
2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ                  
  І  чужд език - Английски език 54   3 54   3 72    4 72    4 54   3 54   3     360
  ІІ чужд език - Руски език 36    2 36    2 36    2 36    2         144
3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ                  
  Математика  36    2 36    2 36    2 36    2 36  2 36  2 36  2 26  2 278
  Информатика 36    2 36    2             72
  Информационни технологии 18    1 18    1 18    1 18    1         72
4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ                  
  История и цивилизация 36    2 36    2 36    2 36    2 36  2 36  2     216
  География и икономика 18    1 36    2 18    1 36    2         108
  Психология и логика 36    2 18    1             54
  Етика и право     36    2 18    1         54
  Философия         18  1 18  1     36
  Свят и личност             36  2 26  2 62
5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ                  
  Биология и здравно образование 36    2 36    2 18    1 18    1         108
  Физика и астрономия 36    2 36    2 18    1 18    1         108
  Химия и опазване на околната среда 36    2 36    2 18    1 18    1         108
6. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ                  
  Физическо възпитание и спорт 36    2 36    2 36    2 36  2 36  2 36  2 36  2 26  2 278
  ВСИЧКО А: 26 26 22 22 13 13 9 9 2475