ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА - СФО

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА - СФО

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА - СФО

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по предмети

 на  ученици от XII клас  в самостоятелна форма на обучение 

през сесия АПРИЛ на учебната 2017/2018 г.:

Дата

Час

Изпит

Кабинет

10.04.2018 г.

вторник

14.00

Физическо възпитание и спорт

Физкултурен салон

11.04.2018 г.

сряда

13.00

Автоматика и телемеханика

103

12.04.2018 г.

четвъртък

13.00

Контрол и диагностика

103

13.04.2018 г.

петък

15.30

Производствена практика

101

16.04.2018 г.

понеделник

9.00

География  - ЗИП

103

17.04.2018 г.

вторник

8.00

Български език и литература- ЗИП

103

18.04.2018 г.

сряда

13.00

Монтаж и експлоатация - ЗИП

103

19.04.2018 г.

четвъртък

13.00

Математика

103

23.04.2018 г.

понеделник

9.00

Свят и личност

103